Osmisměrka: Hory

Najdi všechny uvedené hory (pozor, zbylá písmena NETVOŘÍ tajenku):